Institutul de Chimie

  • Romanian
  • English
  • Russian

Direcţia ştiinţifică.

Sinteza şi studiul substanţelor noi polifuncţionale, cercetarea proceselor chimice, fizico-chimice şi elaborarea metodelor de tratare a mediului ambiant

Institutul de Chimie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

     Institutul de Chimie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei a fost fondat în 1959 în baza sectoarelor de Chimie Organică, Chimie Anorganică şi laboratorului de Chimie Analitică ale filialei din Moldova a Academiei de Ştiinţe a URSS.
     Baza direcţiilor ştiinţifice ale Institutului a fost pusă de cunoscuţii savanţi, membri ai Academiei, fondatori ai unor şcoli ştiinţifice în Moldova: A.V. Ablov (1905-1978) - şcoala de chimie a compuşilor coordinativi; G. V. Lazurievski (1906-1987) - şcoala de chimie organică şi bioorganică, Iu. S. Lealicov (1909-1976) - şcoala polarografică din Moldova, organizator şi conducător al cercetărilor în domeniul metodelor fizico-chimice de analiză.
     Ulterior au fost create şcoli ştiinţifice noi: сhimie cuantică – condusă de academicianul I. Bersuker; сhimie organica, bioorganica, chimie a compuşilor naturali şi fiziologic activi - condusă de academicianul P. Vlad; сhimie a compuşilor coordinativi, macrociclici şi supramoleculari - condusă de academicianul N. Gărbălău; chimie ecologică – condusă de academicianul Gheorghe Duca; сhimie bioanorganică - condusă de către academicianul  C. Turtă. A fost pusă baza şcolii ştiinţifice în domeniul chimiei adsorbanţilor de către doctorul habilitat în chimie, profesorul T. Lupaşcu.
 
     Potenţialul ştiinţific:
     Potenţialul ştiinţific al Institutului constituie: 110 cercetători ştiinţifici, inclusiv - 4 membri titulari ai A.Ş.M., 1 membru corespondent, 15 doctori habilitaţi şi 45 doctori în chimie.

     Consilii Ştiinţifice Specializate pentru conferirea titlurilor ştiinţifice de doctor şi de doctor habilitat în chimie:
1) DH 05-02.00.01, specialitatea 02.00.01 - chimie anorganică
2) DH 05-02.00.10, specialitatea 02.00.10 - chimie bioorganică; chimia compuşilor naturali şi fiziologic activi şi 02.00.03 – chimie organică.