Academia de Ştiinţe
a Moldovei

Institutul de Chimie

  • Romanian
  • English
  • Russian

Centrul Chimie Ecologică și Protecție a Mediului Ambiant

          Obiectivele Centrului:

     - Studiul proceselor de migrare, acumulare si transformare ale metalelor grele, pesticidelor, policlorbifenilelor (PCB), hidrocarburilor poliaromatice (PAH) si a altor poluanti organici in obiectele mediului ambiant: ape naturale si reziduale, soluri, sedimentari contemporane, roci, plante si produse agricole;
- Elaborarea recomandarilor in privinta diminuarii impactului poluarii cu elemente si compusi toxici, asupra calitatii mediului, produselor agricole si sanatatii populatiei.

Echipament științific și metode de cercetare:

1.  Spectrometria de Absorbție Atomica (Limita de detecție 10-10 - 10-12 grame): metale grele (As, Se, Hg, Pb, Cd, Cu, Zn, Ni, Cr, Al, Mn, Fe și altele) prin utilizarea aparatului AAnalyst 800 al firmei Perkin Elmer, (2000) echipat cu corector Zeeman și sistema de generare a hidrurilor de metale (FIAS400)

 2. Cromatografia de Gaze (Limita de detecție 10-12 - 10-15 grame) pesticide, PCB-uri (PAH) s. a. Echipament - cromatografe Agilent 6890 (detectoare mECD si FID), și Agilent 6890/5973 (detector de masă).

În componența Centrului Cercetare și Moniotoring al Calității Apelor întră trei laboratoare:

1. Laboratorul Monitoring al Calității Mediului
2. Laboratorul Chimia Apei
3. Laboratorul Chimie Ecologică