Academia de Ştiinţe
a Moldovei

Institutul de Chimie

  • Romanian
  • English
  • Russian

Administraţia Institutului de Chimie al AŞ.M.

Director: acad., dr. hab., prof. Tudor Lupaşcu
tel.: + 373 (22) 72 54 90+ 373 (22) 72 54 90, fax: + 373 (22) 73 99 54
e-mail: ichem@asm.md; lupascut@gmail.com
 
 
  • Vice director ştiinţific: dr. hab., Aculina Arîcu 
   tel.: + 373 (22) 72 71 23+ 373 (22) 72 71 23, fax: + 373 (22) 73 99 54
   e-mail: ichem@asm.mdaricu_aculina@yahoo.com
• Secretar ştiinţific: dr. Maria Cocu 
  tel.: + 373 (22) 73 99 63+ 373 (22) 73 99 63, fax: + 373 (22) 73 99 54
   e-mail: ichem@asm.md; mariacocu@gmail.com
 
  Componența Consiliului Științific al Institutului de Chimie


       Serviciile Institutului de
Chimie:

 
 • Vice-Director pe probleme generale: Nicolae Arnăuţanu
tel.: + 373 (22) 72 54 84+ 373 (22) 72 54 84, fax: + 373 (22) 73 99 54
e-mail: ichem@asm.md
•Cancelaria: şef cancelarie Aurelia Ursu
tel.: + 373 (22) 72 54 90+ 373 (22) 72 54 90, fax: + 373 (22) 73 99 54
e-mail:: ichem@asm.md
• Contabilitatea: contabil şef Narcisa Povar
tel.: + 373 (22) 73 99 88+ 373 (22) 73 99 88 fax: + 373 (22) 73 99 88+ 373 (22) 73 99 88
e-mail: narcisa.povar@gmail.com 
• Serviciul planificare: economist principal Iuliana Gonța
tel.: + 373 (22) 73 99 88 fax: + 373 (22) 73 99 88
e-mail: gonta.iuliana@gmail.com  
• Serviciul personal: inspector superior cadre Viorica Lisnic
tel.: + 373 (22) 73 99 63+ 373 (22) 73 99 63, fax: + 373 (22) 73 99 54
e-mail:: ichem@asm.md
• Secţia patente: dr. Raisa Caţer
tel.: + 373 (22) 73 99 63+ 373 (22) 73 99 63, fax: + 373 (22) 73 99 54
e-mail:: ichem@asm.md
 
You'll need Skype CreditFree via Skype