Institutul de Chimie

  • Romanian
  • English

Achiziţii publice

În anul 2008 a fost procurat următorul echipament ştiinţific:

Spectrometru Rezonanţă Magnetică Nucleară (RMN), 400 MHz,
• Spectrometru Rezonanţă Nucleară Gama (Spectrometru Mösbauer),
• Sistem pentru determinarea suprafeţei specifice şi volumului porilor materialelor, etc.

În anul 2007 a fost procurat următorul echipament ştiinţific:

• Spectrometru FTIR;
• Spectrometru UV-Vis;
• Analizator de elemente;
• SX20 Stopped Flow Spectrometru;
• Colorimetru КФК-2, etc.


Planul de achizitii publice al Institutului de Chimie pentru a. 2019