Academia de Ştiinţe
a Moldovei

Institutul de Chimie

  • Romanian
  • English
  • Russian

Proiecte instituţionale

        În perioada aa. 2015-2018 Institutul de Chimie al AȘM va efectua cercetări științifice în cadrul a 8 proiecte instituționale din următoarele programe:

- Programul 16.02.  Cercetări ştiinţifice fundamentale în direcție strategică "Materiale, tehnologii şi produse inovative", cu următoarele proiecte:


1. 15.817.02.01F. Compuși coordinativi mono- și polinucleari ai metalelor de tranziție și de tip s- ca materiale fotocatalitice, poroase, nanostructurate pentru fotoliza apei ca componente a securității energetice. Conducătorul proiectului: dr. Vasile Lozan;

2. 15.817.02.02F. Studierea mecanismelor reacţiilor chimice, structurii electronice şi proprietăţilor fizico-chimice ale unor compuşi cordinativi ai metalelor de tranziţie şi a nanoparticulelor A2B6. Conducătorul proiectului: dr. Natalia Gorincioi.

- Programul 18.02. Cercetări ştiinţifice aplicate în direcție strategică "Materiale, tehnologii şi produse inovative" cu următoarele proiecte:

 
1. 15.817.02.16A. Dirijarea caracteristicilor sorbțional-structurale ale adsorbanţilor carbonici şi minerali şi a materialelor polifuncţionale în scopul utilizării lor în practică. Conducătorul proiectului: acad. Lupaşcu Tudor;

2. 15.817.02.15A. Controlul stabilității și calității sistemelor ecologice pe termen scurt și lung în Republica Moldova. Conducătorul proiectului: dr. hab. Povar Igor.

3. 15.817.02.18A. Asamblarea şi studiul complecşilor metalelor tranziționale în baza liganzilor polifuncţionali şi macrociclici utili pentru agricultură, industria alimentară şi biotehnologii avansate. Conducătorul proiectului: dr. hab. Bulhac Ion;

4. 15.817.02.14A. Elaborarea metodelor de obţinere a terpenoidelor valoroase prin valorificarea resurselor renovabile din Republica Moldova. Conducătorul proiectului: dr. hab. Ungur Nicon;

5. 15.817.02.17A. Apa ca mediu pentru construirea substanţelor chimioterapice. Conducătorul proiectului: dr. hab., prof. Macaev Fliur;

6. 15.817.02.19A. Studierea complexă a mediului geologic pentru prevenirea poluării și utilizarea raționalăa resurselor minerale. Conducătorul proiectului: dr. Bogdevici

Proiecte
în cadrul Programului AȘM-Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică și Inovare din România (ANCSI)

 

1.        16.80013.16.02.06/Ro. Sinteza dirijata si studiul unor complecsi chirali continand liganzi terpeno-heterociclici. Perioada de realizare a proiectului 2016-2018.

        Conducătorul proiectului: dr. hab. Arîcu Aculina.

   

2.        16.80013.5007.05/Ro.Sinteza si evaluarea in vitro/in vivo de noi conjugate cu activitate antimicrobiană. Perioada de realizare a proiectului 2016-2018.

Conducătorul proiectului: dr. hab., prof. Macaev Fliur.

 

Proiecte în cadrul Programului pentru mobilitate Academia de Științe a Moldovei (AȘM) – Consiliul Național pentru Cercetare din Italia (CNCI)

1.    18.80013.16.02.02/it. Sinteza terpenoidelor guanidinice cu activitate biologică relevantă şi potențial terapeutic. Perioada de realizare a proiectului 2018-2019.

Conducătorul proiectului: dr. hab. Ungur Nicon.

  

2.  18.80013.5007.01/it. Optimizarea termodinamică a proceselor inovatoare elaborate pentru valorificarea deșeurilor industriale care conțin metale preţioase. Perioada de realizare a proiectului 2018-2019. Conducătorul proiectului: dr. hab. Povar Igor.

 

Proiect în cadrul programului proiecte comune Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Agenţia Naţională pentru problemele Ştiinţei, Inovării şi Informatizării a Ucrainei

17.80013.5007.02/Ua. Nanocompozite multicomponente pentru stimularea creșterii 

     plantelor agricole. Perioada de realizare a proiectului 2017-2018.

        Conducătorul proiectului: acad., dr. hab., prof. Lupașcu Tudor

Proiect în cadrul Programului STCU-ASM Iniţiative Comune de Cercetare - Dezvoltare

17.80013.8007.10/6245STCU. Forme farmaceutice solide multicomponente nanodimensionale inovatoare care conțin hexammincobalt (III) cu proprietăți antivirale și antibacteriene. Perioada de realizare a proiectului 2017-2018.

Conducătorul proiectului: dr. hab., prof. Macaev Fliur