Academia de Ştiinţe
a Moldovei

Institutul de Chimie

  • Romanian
  • English
  • Russian

Proiecte naţionale în derulare:

                
- 4 proiecte în cadrul Programului de Stat  ''Designul substanţelor chimice şi dirijarea arhitecturii materialelor pentru diverse aplicaţii", coordonator: acad. Gheorghe Duca:

1.    16.00353.02.01F. Noi combinații complexe mono- și polinucleare ale s și 3d-metalelor în calitate de 
       catalizatori, substanțe poroase și precursori a nanomateri-alelor. Conducătotul proiectului:  dr. Vasile
       Lozan. Perioada: aa. 2016-2017.

 

 

2.    16.00353.50.04A. Design-ul, sinteza dirijată și studiul activităţii antibacteriene şi antitumorale a unor compuşi terpenici chirali şi a combinaţiilor coordinative ale acestora cu metalele de tranziţie. Conducătotul proiectului:  dr. hab. Aculina Arîcu. Perioada: aa. 2016-2017.

 

3.   16.00353.50.06A. Design-ul şi architectura moleculara a materialelor hibride pe baza scheletului chalconei pentru testarea preclinica contra mycobacterium tuberculosis. Conducătotul proiectului:  dr. hab. Fliur Macaev. Perioada: aa. 2016-2017.

 

4.        16.00353.50.03A. Arhitecturi moleculare și supramoleculare ale lantanidelor pentru aplicații magnetice. Conducătotul proiectului:  dr. Diana Dragancea. Perioada: aa. 2016-2017.