Academia de Ştiinţe
a Moldovei

Institutul de Chimie

  • Romanian
  • English
  • Russian

Proiecte internaţionale în derulare:


- 1 Proiect în cadrul Programului H2020 - Call: MSCA-RISE-2016 (Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange):
Nr. 734641. Nanoporous and Nanostructured Materials for Medical Applications – NANOMED”. 
Conducătorul proiectului: acad. Tudor Lupașcu.
Perioada de realizare: a. 2017-2020.


- 1 Proiect
în cadrul programului ORIZONT 2020 (European Research Infrastructures, INFRADEV-02-2016-2017, Coordination and Support Actions)

1.         Preparatory  phase  for  the  Pan-European  research  infrastructure Danubius–RI “The International Centre for Advanced Studies on River-Sea Systems” (Danubius-PP).
Conducătorul proiectului: acad. Gheorghe Duca.
Perioada de realizare: 01.12.2016 - 30.11. 2019