Academia de Ştiinţe
a Moldovei

Institutul de Chimie

  • Romanian
  • English
  • Russian

Proiecte internaţionale în derulare:

- 1 proiect în cadrul programului STCU - A.Ş.M. "Iniţiative comune de  cercetare-dezvoltare 15.820.18.03.07.

STCU/5984. "Procedee verzi neconvenționale pentru prelucrarea materiei prime regenerabile".

             Conducător: dr. în chimie  Veaceslav Kulcițki.
            Perioada de realizare: aa. 2015-2017.


- 2 proiecte bilaterale de cercetare în cadrul Programului ASM- Autoritatea Nationala pentru cercetare Stiintifica si Inovare din Romania (ANCSI):

1. 16.80013.5007. 05/Ro. "Sinteza si evaluarea in vitro/in vivo de noi conjugate cu activitate antimicrobiană".
                   Conducătotul proiectului
:  dr. hab. Fliur Macaev.
                   Perioada de realizare: aa. 2016-2017.

 

2. 16.80013.16.02.06/Ro. "Sinteza dirijata si studiul unor complecsi chirali continand liganzi terpeno-heterociclici".
                    Conducătotul proiectului
:  dr. hab. Aculina Arîcu.
                    Perioada de realizare: aa. 2016-2017.

- 1 proiect bilateral de cercetare în cadrul Programului pentru mobilitate Academia de Științe a Moldovei (AȘM) – Agenţia Naţională pentru problemele Ştiinţei, Inovării şi Informatizării a Ucrainei:

17.80013.5007.02/Ua. "Nanocompozite multicomponente pentru stimularea creșterii  plantelor agricole".

Conducătorul proiectului: mem. cor., dr. hab., prof. Lupașcu Tudor.

         Perioada de realizare: a. 2017-2018. 

- 1 proiect International in cadrul Programului SCOPES:

IZ73Z0_152346/1. “Modificarea compuşilor naturali mediată de radicali liberi”. Conducător: dr. Veaceslav Kulcițki. Perioada de realizare aa. 2015-2016.

- 1 Proiect în cadrul Programului H2020 - Call: MSCA-RISE-2016 (Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange):
Nr. 734641. Nanoporous and Nanostructured Materials for Medical Applications – NANOMED”. 
Conducătorul proiectului: mem. cor. Tudor Lupașcu.
Perioada de realizare: a. 2017-2020.

- 1 Proiect in cadrul programului FP7-PEOPLE-2013-IRSES

1.         Nr. 612484. NanoBioMat - Materiale Biocompatibile / Bioactive Nanostructurate.   Conducătorul proiectului: mem. cor., dr. hab., prof. Lupaşcu Tudor.
Perioada de realizare: a. 2014-2017.