Academia de Ştiinţe
a Moldovei

Institutul de Chimie

  • Romanian
  • English
  • Russian

De inovare şi transfer tehnologic

11.824.136T.  "Prelucrarea integrală a deşeurilor din mase plastice cu obţinerea produselor noi."

Conducătorul proiectului: Academician Gheorghe Duca.

Perioada de realizare: aa. 2011 - 2012.