Academia de Ştiinţe
a Moldovei

Institutul de Chimie

  • Romanian
  • English
  • Russian

The XVIII-th International Conference "Physical Methods in Coordination and Supramolecular Chemistry"

Comitetul de Organizare Vă invită să participați la Conferință Internațională

The XVIII-th International Conference "Physical Methods in Coordination and Supramolecular Chemistry",
 
care va avea loc  în Chişinău, Republica Moldova la 8-9 octombrie 2015.

 Programul Conferinţei va include Prezentări Plenare, Comunicări Orale şi Poster ce cuprind lucrări originale

fundamentale și aplicative. Vor fi acceptate comunicări ce conțin rezultate semnificative și nepublicate anterior.

 
                                                              Circulara conferinței poate fi accesată aici.

 Pentru detalii accesați: http://www.chem.asm.md/pmcsc/index.html