Academia de Ştiinţe
a Moldovei

Institutul de Chimie

  • Romanian
  • English
  • Russian

Cadrul normativ


Certificat de înregistrare: 

Extras din Registru de stat  nr. 13904 din 10.05.201027.09.2018.

Statutul Institutului de Chimie 

Certificat de acreditare ştiinţifică:  Seria I nr. 047 (Hotarirea Comisiei de Acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare nr. AC-2/1.1 din 31 martrie 2016, publicată în monitorul oficial al Republicii Moldova nr. 114-122 (5547-5555 din 29 aprilie 2016, art. 747)).

Profilul de cercetare: Sinteza, structura şi proprietăţile substanţelor noi polifuncţionale; procese şi tehnologii  pentru tratarea mediului ambiant   (Aprecierea performanţei - foarte bine).
Calificativul acordat Institutului de Chimie: Organizaţie cu recunoaştere internaţională (Categoria A).

Certificat de membru institutional al Academiei de Stiinte a Moldovei: Seria MI nr. 25 din 28.07.2011.

Declaratia privind buna guvernare