Institutul de Chimie

  • Romanian
  • English
  • Russian

Lucrări publicate

           În a. 2018 au fost publicate în total 192 lucrări științifice: 1 monografie internațională, 1 manual, 1 îndrumar metodic pentru studenți, 1 capitol în monografie peste hotare, 82 articole, inclusiv 32 în reviste cu factor de impact (4 articole în reviste cu factorul de impact mai mare de 3;  20 articole în reviste cu factorul de impact 1,0-2,9;  7 articole în reviste cu factorul de impact 0,1 -0,9; 1 articol în reviste cu factor de impact 0,01 -0,09); 11 articole în culegeri internaţionale; 3 articole din alte reviste editate în străinătate; 36 articole în reviste naționale (17 articole în reviste naţionale categoria A, 7 articole în reviste naţionale categoria B, 1 articol în revistă naţională categoria C, 1 articol în alte reviste naţionale,  10 articole în culegeri naţionale) și 106 rezumate la conferințe naționale și internaționale. În a. 2018 au fost obţinute 9 brevete de invenţie, 9 hotărâri pozitive şi depuse 10 cereri de brevet.

Pe parcursul anului 2018 invenţiile institutului au fost prezentate la 4 târguri și expoziții internaționale, unde au fost mentionate cu 10 medalii de aur, 5 medalii de argint, 4 medalii  ale Târgului de Invenţii și Idei Practice, 3 Diplome de Excelență și  2 Premii Speciale.

A fost susținută o  teză de doctor, iar pentru 3 teze de doctor au fost aprobate de catre ANACEC componența CȘS.  

Au fost pregătite și ținute 33 cursuri de prelegeri și lucrări practice de către 15 cercetători studenților de la Universitatea de Stat „Dimitrie cantemir”, USM, UTM și Universitatea de Stat din Tiraspol cu sediul în Chișinău.
          
În a. 2018 au fost efectuate următoarele testări/implementări:

1. Testări vizând stimularea creșterii speciilor lemnoase prin tratarea semințelor cu nanocompozite: eco-îngrășământ, tannin-silicați, enoxil-silicați și soluție de Enoxil;

2. A fost dezvoltată tehnologia procesării părții organice a nămolurilor într-un produs ecologic pentru agricultură;

3. Implementarea tehnologiei de prelucrare integrală a deșeurilor din mase plastice, cu obținerea produselor finite;

4. Optimizarea metodei inofensive pentru mediul înconjurător de distrugere și valorificare a unui lot de marfă contrafăcută (26 tone de detergent);

5. Implementarea ghidului științifico-practic ”Normativele Republicii Moldova privind calitatea și protecția apelor: parametrii de calitate a apelor de suprafață, subterane și la deversarea apelor uzate” în scopul formării profesionale a masteranzilor, doctoranzilor din domeniul protecției apei;

6. Utilizarea cărbunelor  activi la centrala termica de la Cuciurgan și la stația de potabilizare a apei.


         In a. 2017 au fost publicate în total 247 lucrări științifice: 1 monografie națională, 1 capitol în monografie peste hotare, 85 articole, inclusiv 30 în reviste cu factor de impact (7 articole în reviste cu factorul de impact mai mare de 3;  13 articole în reviste cu factorul de impact 1,0-2,9;  10 articole în reviste cu factorul de impact 0,1 -0,9); 15 articole în culegeri internaţionale; 7 articole din alte reviste editate în străinătate; 33 articole în reviste naționale (6 articole în reviste naţionale categoria A, 10 articole în reviste naţionale categoria B, 1 articol în alte reviste naţionale, 16 articole în culegeri naţionale) și 160 rezumate la conferințe naționale și internaționale. În a. 2017 au fost obţinute 4 brevete de invenţie, 5 hotărâri pozitive şi depuse 10 cereri de brevet.

           Pe parcursul anului  2017 invenţiile institutului au fost prezentate la 4 târguri și expoziții internaționale, unde au fost mentionate cu 8 medalii de aur, 3 medalii de argint,  1 medalie de bronz, 1 Diplomă de Excelență, 1 Cupă de aur și 13 Diplome de mențiune, Premiul Special SIB acordat de către Societatea Inventatorilor din Banat, România. În a. 2017 acad. T. Lupașcu a fost deținător al Premiului AȘM ”Savantul anului”.

Au lucrat asupra tezelor 12 doctoranzi, 7 masteranzi și 18 studenți. Au fost susținute 1 teză de doctor habilitat și 4 teze de doctor.  Doi doctoranzi au beneficiat de Bursa de Excelenţă a Guvernului R. Moldova și Bursa Nominală ”A. Ablov”. Au fost pregătite și ținute 31 cursuri de prelegeri și lucrări practice de către 18 cercetători studenților de la UnASM, USM, UTM și Universitatea de Stat din Tiraspol cu sediul în Chișinău. În perioada evaluată a fost ales un academician al AȘM.

    În perioada evaluată au fost elaborate forme farmaceutice în baza a două substanțe cu proprietăți antituberculoase; a fost testată toxicitatea acută și cronică și biodisponibilitatea a cinci substanțe, derivați ai triazolului și oxodiazolului, cu proprietăți antituberculoase.

        In a. 2016 au fost publicate în total 207 lucrări științifice: 1 culegere de lucrări practice pentru studenți, 1 capitol în monografie, 94 articole, inclusiv 35 în reviste cu factor de impact (13 articole în reviste cu factorul de impact mai mare de 3;  17 articole în reviste cu factorul de impact 1,0-2,9;  5 articole în reviste cu factorul de impact 0,1 -0,9); 16 articole în culegeri internaţionale; 6 articole din alte reviste editate în străinătate; 37 articole în reviste naționale (8 articole în reviste naţionale categoria A, 8 articole în reviste naţionale categoria B, 2 articole în reviste naţionale categoria C, 2 articole în alte reviste naţionale,  17 articole în culegeri naţionale) și 111 rezumate la conferințe naționale și internaționale. În a. 2016 au fost obţinute 10 brevete de invenţie, 4 hotărâri pozitive şi depuse 5 cereri de brevet.

        Pe parcursul anului  2016 invenţiile institutului au fost prezentate la 2 expoziții naționale și internaționale, unde au fost mentionate cu 5 medalii de aur, 2 medalii de argint, 2 Diplome de Excelență, 1 Grand Prize, 1 Cupă de Aur și Special Award of Polish Chamber of Chemical Industry (dr. hab. O. Covaliova).
        In a. 2016 au fost realizate
următoarele implementări/testări:

1.     A fost implementată tehnologia de prelucrare integrală a deșeurilor din mase plastice elaborată la Institutul de Chimie AȘM (în cadrul SRL ”UISPAC”);

2.    A fost efectuat un studiu de preformulare pentru un compus nou cu proprietăți antituberculoase (în Laboratorul de Analiză, Standardizare și Controlul Medicamentelor al Centrului Științific în Domeniul Medicamentului din USMF ”N. Testemițanu”);

3.    Au fost efectuate testări preclinice ale compușilor din grupul derivaților calconei cu proprietăți antituberculoase (în Laboratorul de Evaluare Preclinică și Clinică a Medicamentelor al Centrului Științific în Domeniul Medicamentului din USMF “Nicolae Testemițanu” și Laboratorul Microbiologie și Morfologie al Institutului de Ftiziopneumologie).

         Au lucrat asupra tezelor 15 doctoranzi şi 10 masteranzi și 18 studenți. Au fost susținute 1 teză de doctor habilitat și 6 teze de doctor.  Doi doctoranzi au beneficiat de Bursa de Excelenţă a Guvernului R. Moldova. Au fost pregătite și ținute 27 cursuri de prelegeri și lucrări practice de către  16 cercetători studenților de la UnASM, USM, UTM și Universitatea de Stat din Tiraspol cu sediul în Chișinău.

  

       In a. 2015 au fost publicate în total 252 lucrări științifice: 1 monografie în ediție internațională, 1 culegere de lucrări practice pentru studenți, 1 culegere de lucrări a conferinței, 96 articole, inclusiv 29 în reviste cu factor de impact (8 articole în reviste cu factorul de impact mai mare de 3;  18 articole în reviste cu factorul de impact 1,0-2,9;  3 articole în reviste cu factorul de impact 0,1 -0,9); 26 articole în culegeri internaţionale; 6 articole din alte reviste editate în străinătate; 35 articole în reviste naționale (1 articol în reviste naţionale categoria A, 34 articole în reviste naţionale categoria B și 153 rezumate la conferințe internaționale). În a. 2015 au fost obţinute 19 brevete de invenţie, 12 hotărâri pozitive şi depuse 8 cereri de brevet.

 

Pe parcursul anului  2015 invenţiile institutului au fost prezentate la 5 expoziții naționale și internaționale, unde au fost mentionate cu 10 medalii de aur, 5 medalii de argint, 4 medalii de bronz, 15 Diplome de mențiune, Premiul Special, Cupa de Aur, Certificat de apreciere, Premiul Guvernului „Cel mai dotat inventator  al anului 2015”  (mem. cor. T. Lupașcu), Trofeul ”Cea mai bună invenție creată de o femeie inovator” (dr. hab. A. Arîcu)).

În a. 2015 au fost realizate 4 testări în practică:

1.      A fost elaborată și testată experimental tehnologia de tratare/potabilizare a apelor subterane la

Fabrica de panificare din or. Tiraspol.

2.    Au fost realizate încercări experimentale privind  eficacitatea preparatului ENOXIL, TRIFENAMID și CODITIAZ la plantele legumicole (în comun cu Institutul Transnistrean de Cercetare a Agriculturii).

3.    Au fost efectuate testări preclinice ale compușilor noi din grupul derivaților oxadiazolului cu proprietăți antituberculoase (în Laboratorul de Evaluare Preclinică și Clinică a Medicamentelor al Centrului Științific în Domeniul Medicamentului din USMF “Nicolae Testemițanu”).

4.    Au fost efectuate testări a compușilor organici biologic activi noi cu activitate bacteriostatică față de M. tuberculosis (Laboratorul Microbiologie și Morfologie al Institutului de Ftiziopneumologie.


Au lucrat asupra tezelor 1 postdoctorand, 17 doctoranzi şi 9 masteranzi
și 14 studenți. Au fost susținute 2 teze de doctor și prezentate la seminarele științifice de profil o teză de doctor habilitat și 3 teze de doctor.  Un doctorand a beneficiat de Bursa de Excelenţă a Guvernului R. Moldova. Au fost pregătite și ținute 16 cursuri de prelegeri și lucrări practice de către  10 cercetători studenților de la UnASM, USM, UTM și Universitatea de Stat din Tiraspol cu sediul în Chișinău.

În a. 2015 Institutul de Chimie al A.Ş.M. a fost organizator a celei de-a XVIII-a Conferinţe Internaţionale “Physical Methods in Coordination and Supramolecular Chemistry” dedicate memoriei acad. C. Turtă și mem. cor. M. Revenco  (8 – 9 octombrie 2015).

           Institutul de Chimie editează revista anuală în limba engleză „Chemistry Journal of Moldova”. În anul de referinţă au fost editate două numere ale acestei reviste. Recent, revista a fost cotată ISI și introdusă în baza de date: Emerging Sources Citation Index - Chemistry, Multidisciplinary - Journal List.

Raportul de autoevaluare al Institutului de Chimie pentru acreditare, perioada aa. 2010-2015