Academia de Ştiinţe
a Moldovei

Institutul de Chimie

  • Romanian
  • English
  • Russian

Lucrări publicate

In a. 2016 au fost publicate în total 207 lucrări științifice: 1 culegere de lucrări practice pentru studenți, 1 capitol în monografie, 94 articole, inclusiv 35 în reviste cu factor de impact (13 articole în reviste cu factorul de impact mai mare de 3;  17 articole în reviste cu factorul de impact 1,0-2,9;  5 articole în reviste cu factorul de impact 0,1 -0,9); 16 articole în culegeri internaţionale; 6 articole din alte reviste editate în străinătate; 37 articole în reviste naționale (8 articole în reviste naţionale categoria A, 8 articole în reviste naţionale categoria B, 2 articole în reviste naţionale categoria C, 2 articole în alte reviste naţionale,  17 articole în culegeri naţionale) și 111 rezumate la conferințe naționale și internaționale. În a. 2016 au fost obţinute 10 brevete de invenţie, 4 hotărâri pozitive şi depuse 5 cereri de brevet.

 

Pe parcursul anului  2016 invenţiile institutului au fost prezentate la 2 expoziții naționale și internaționale, unde au fost mentionate cu 5 medalii de aur, 2 medalii de argint, 2 Diplome de Excelență, 1 Grand Prize, 1 Cupă de Aur și Special Award of Polish Chamber of Chemical Industry (dr. hab. O. Covaliova).

        In a. 2016 au fost realizate
următoarele implementări/testări:

1.     A fost implementată tehnologia de prelucrare integrală a deșeurilor din mase plastice elaborată la Institutul de Chimie AȘM (în cadrul SRL ”UISPAC”);

2.    A fost efectuat un studiu de preformulare pentru un compus nou cu proprietăți antituberculoase (în Laboratorul de Analiză, Standardizare și Controlul Medicamentelor al Centrului Științific în Domeniul Medicamentului din USMF ”N. Testemițanu”);

3.    Au fost efectuate testări preclinice ale compușilor din grupul derivaților calconei cu proprietăți antituberculoase (în Laboratorul de Evaluare Preclinică și Clinică a Medicamentelor al Centrului Științific în Domeniul Medicamentului din USMF “Nicolae Testemițanu” și Laboratorul Microbiologie și Morfologie al Institutului de Ftiziopneumologie).


         Au lucrat asupra tezelor 15 doctoranzi şi 10 masteranzi și 18 studenți. Au fost susținute 1 teză de doctor habilitat și 6 teze de doctor.  Doi doctoranzi au beneficiat de Bursa de Excelenţă a Guvernului R. Moldova. Au fost pregătite și ținute 27 cursuri de prelegeri și lucrări practice de către  16 cercetători studenților de la UnASM, USM, UTM și Universitatea de Stat din Tiraspol cu sediul în Chișinău.

 

 
       In a. 2015 au fost publicate în total 252 lucrări științifice: 1 monografie în ediție internațională, 1 culegere de lucrări practice pentru studenți, 1 culegere de lucrări a conferinței, 96 articole, inclusiv 29 în reviste cu factor de impact (8 articole în reviste cu factorul de impact mai mare de 3;  18 articole în reviste cu factorul de impact 1,0-2,9;  3 articole în reviste cu factorul de impact 0,1 -0,9); 26 articole în culegeri internaţionale; 6 articole din alte reviste editate în străinătate; 35 articole în reviste naționale (1 articol în reviste naţionale categoria A, 34 articole în reviste naţionale categoria B și 153 rezumate la conferințe internaționale). În a. 2015 au fost obţinute 19 brevete de invenţie, 12 hotărâri pozitive şi depuse 8 cereri de brevet.

 

Pe parcursul anului  2015 invenţiile institutului au fost prezentate la 5 expoziții naționale și internaționale, unde au fost mentionate cu 10 medalii de aur, 5 medalii de argint, 4 medalii de bronz, 15 Diplome de mențiune, Premiul Special, Cupa de Aur, Certificat de apreciere, Premiul Guvernului „Cel mai dotat inventator  al anului 2015”  (mem. cor. T. Lupașcu), Trofeul ”Cea mai bună invenție creată de o femeie inovator” (dr. hab. A. Arîcu)).

În a. 2015 au fost realizate 4 testări în practică:

1.      A fost elaborată și testată experimental tehnologia de tratare/potabilizare a apelor subterane la

Fabrica de panificare din or. Tiraspol.

2.    Au fost realizate încercări experimentale privind  eficacitatea preparatului ENOXIL, TRIFENAMID și CODITIAZ la plantele legumicole (în comun cu Institutul Transnistrean de Cercetare a Agriculturii).

3.    Au fost efectuate testări preclinice ale compușilor noi din grupul derivaților oxadiazolului cu proprietăți antituberculoase (în Laboratorul de Evaluare Preclinică și Clinică a Medicamentelor al Centrului Științific în Domeniul Medicamentului din USMF “Nicolae Testemițanu”).

4.    Au fost efectuate testări a compușilor organici biologic activi noi cu activitate bacteriostatică față de M. tuberculosis (Laboratorul Microbiologie și Morfologie al Institutului de Ftiziopneumologie.


Au lucrat asupra tezelor 1 postdoctorand, 17 doctoranzi şi 9 masteranzi
și 14 studenți. Au fost susținute 2 teze de doctor și prezentate la seminarele științifice de profil o teză de doctor habilitat și 3 teze de doctor.  Un doctorand a beneficiat de Bursa de Excelenţă a Guvernului R. Moldova. Au fost pregătite și ținute 16 cursuri de prelegeri și lucrări practice de către  10 cercetători studenților de la UnASM, USM, UTM și Universitatea de Stat din Tiraspol cu sediul în Chișinău.

În a. 2015 Institutul de Chimie al A.Ş.M. a fost organizator a celei de-a XVIII-a Conferinţe Internaţionale “Physical Methods in Coordination and Supramolecular Chemistry” dedicate memoriei acad. C. Turtă și mem. cor. M. Revenco  (8 – 9 octombrie 2015).

           Institutul de Chimie editează revista anuală în limba engleză „Chemistry Journal of Moldova”. În anul de referinţă au fost editate două numere ale acestei reviste. Recent, revista a fost cotată ISI și introdusă în baza de date: Emerging Sources Citation Index - Chemistry, Multidisciplinary - Journal List.

Rezultate relevante obtinute in a. 2015


Raportul Institutului de Chimie in a. 2015

Raportul Institutului de Chimie A.Ș.M. în anul 2014 și aa. 2011-2014

Cele mai importante rezultate obținute în anul 2013

  Cele mai importante realizări practice obţinute în a. 2012

Raportul Institutului de Chimie al A.Ș.M. privind activitatea științifică și inovațională în a. 2013