Academia de Ştiinţe
a Moldovei

Institutul de Chimie

  • Romanian
  • English
  • Russian

Consilii Ştiinţifice Specializate


       În conformitate cu HOTĂRÂREA CNAA pentru modificarea şi completarea Regulamentului       cu privire la funcţionarea consiliilor ştiinţifice specializate şi conferirea gradelor ştiinţifice şi titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico – didactice în Republica Moldova, consiliul ştiinţific specializat se consideră format din ziua semnării ordinului de formare al acestuia de către preşedintele CNAA, emis în baza deciziei Comisiei de atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice privind formarea consiliului ştiinţific specializat ad-hoc.

 

Specialităţile Institutului de Chimie al A.Ş.M.:

   141.01. Chimie anorganică;
   143.01. Chimie organică;
   143.04. Chimie bioorganică; chimia compuşilor naturali şi   
                  fiziologic activi;
   144.01. Chimie fizică;
   145.01. Chimie ecologică;

   166.02. Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a
                resurselor naturale.  

Nomenclatorul nou al specialităților științifice

Componenţa de bază a Seminarelor Științifice de profil din cadrul Institutului de Chimie al AȘM

 

                       Orarul sedintelor seminarelor stiintifice de profil