Academia de Ştiinţe
a Moldovei

Institutul de Chimie

  • Romanian
  • English
  • Russian

Doctorat şi masterat

Numarul doctoranzilor pe specialități 

 

Cifrul specialităţii

 

Denumirea specialităţii

 

Total

inclusiv

Din nr. total cu destinaţie specială

 

Postdoctorat

zi

f/r

141.01.

Chimie anorganică

programul examenului de admitere

programul examenului de doctorat

 7

 6

1

  -


  -

143.01.

Chimie organică

programul examenului de admitere

programul examenului de doctorat

 3

 2

1

  -


  -

144.01.

Chimie fizică

programul examenului de admitere

programul examenului de doctorat

 2

 1

1

  -


 -

143.04.

Chimie  bioorganică, chimie a compuşilor naturali  şi fiziologic activi

programul examenului de admitere

programul examenului de doctorat  3

 

   2

 

 -

 

 

 1

-

145.01.
Chimia ecologică

programul examenului de admitere

programul examenului de doctorat 

  3

 1

2

  -


  -