Academia de Ştiinţe
a Moldovei

Institutul de Chimie

  • Romanian
  • English
  • Russian

Contacte

Adresa: str. Academiei, 3; MD-2028 Chişinău, Republica Moldova

Telefon: (373)22 725490, fax: (373)22 739954, e-mail ichem@asm.md

Director: Lupaşcu Tudor, membru corespondent, doctor habilitat în chimie, profesor, telefon: (373) 22 725490

Vice-director ştiinţific: Arîcu Aculina, doctor habilitat in chimie, telefon: (373) 22 727123

Vice-director pe probleme generale: Arnauţanu Nicolae, telefon: (373) 22 725484

Secretar ştiinţific: Cocu Maria, doctor în chimie, telefon: (373) 22 739963

Contabil-şef: Medinschi-Sibov Angela, telefon: (373) 22 739988

Serviciul cadre: Lisnic Viorica, telefon: (373) 22 739963

Cancelaria: telefon: (373) 22 725490