Institutul de Chimie

  • Romanian
  • English

Contacte

Adresa: str. Academiei, 3; MD-2028 Chişinău, Republica Moldova

Telefon: (373)22 725490, fax: (373)22 739954, e-mail ichem@asm.md

Director: Arîcu Aculina,  doctor habilitat în chimie, conferențiar, telefon: (373) 22 725490; (373) 22 727123

Vice-director ştiinţific: Nastas Raisa, doctor in chimie, telefon: (373) 22 739731; (373) 22 727123

Vice-director pe probleme generale: Golan Constantin, telefon: (373) 22 725484

Secretar ştiinţific: Cocu Maria, doctor în chimie, telefon: (373) 22 739963

Contabil-şef: Povar Narcisa, telefon: (373) 22 739988

Serviciul cadre: Lisnic Viorica, telefon: (373) 22 739963

Cancelaria: telefon: (373) 22 725490