Institutul de Chimie

  • Romanian
  • English

Proiecte instituţionale

 
        În anul 2020 Institutul de Chimie efectuiază cercetări în cadrul următoarelor proiecte  din cadrul concursului "Program de Stat" (2020-2023):

Proiecte de cercetări științifice fundamentale

Prioritatea strategică V. Competitivitate economica si tehnologii inovative

Direcția strategică 3. Materiale, tehnologii si produse inovative

1. Proiect:
20.80009.5007.04. Materiale noi în baza combinațiilor complexe a metalelor cu liganzi polifuncționali în calitate de polimeri poroși, catalizatori, substanțe biologic active și compuși nanostructurați. Director de proiect: dr. în științe chimice Vasile Lozan.

2. Proiect:
 20.80009.5007.27. Mecanisme fizico-chimice a proceselor redox cu transfer de electroni implicate în sistemele vitale, tehnologice și de mediu. Director de proiect: academician Gheorghe Duca.

 

Proiecte de cercetări științifice aplicative

Prioritatea strategică I. Sănătate

Direcția strategică 3. Preparate farmaceutice si nutraceutice

1.     Proiect: 20.80009.8007.03. Noi substanțe cu potențial preventiv și terapeutic în baza compușilor naturali de origine vegetală și a metodelor moderne de sinteză organică. Director de proiect: dr. habilitat în științe chimice Veaceslav Kulcițki.


Prioritatea strategică III. Mediu și schimbări climatice

Direcția strategică 1. Impactul factorilor biotici și abiotici asupra mediului și societății

1.     Proiect: 20.80009.7007.20. Studiul și gestionarea surselor de poluare pentru elaborarea recomandărilor de implementare a măsurilor de reducere a impactului negativ asupra mediului și sănătății populației. Director de proiect: dr. habilitat în științe chimice Igor Povar.

2.     Proiect: 20.80009.7007.21. Diminuarea impactului substanțelor chimice toxice asupra mediului și sănătății prin utilizarea adsorbanților și catalizatorilor obținuți din materie primă autohtonă. . Director de proiect: academician Tudor Lupașcu.

Prioritatea strategică V. Competitivitate economica si tehnologii inovative

Direcția strategică 3. Materiale, tehnologii si produse inovative

1.     Proiect: 20.80009.5007.17.  Materiale hibride funcționalizate cu grupări carboxil pe baza metaboliților vegetali cu acțiune contra patogenilor umani și agricoli. Director de proiect: dr. habilitat în științe chimice Fliur Macaev.

2.     Proiect: 20.80009.5007.28.  Elaborarea noilor materiale multifuncționale și tehnologii eficiente pentru agricultură, medicină, tehnică și sistemul educațional în baza complecșilor metalelor „s” și „d” cu liganzi polidentați. Director de proiect: dr. habilitat în științe chimice Ion Bulhac.

Proiecte anterioare: