Institutul de Chimie

  • Romanian
  • English

Proiecte instituţionale

        În perioada aa. 2015-2019 Institutul de Chimie al AȘM a efectuat cercetări științifice în cadrul a 8 proiecte instituționale din următoarele programe:

- Programul 16.02.  Cercetări ştiinţifice fundamentale în direcție strategică "Materiale, tehnologii şi produse inovative", cu următoarele proiecte:


1. 15.817.02.01F. Compuși coordinativi mono- și polinucleari ai metalelor de tranziție și de tip s- ca materiale fotocatalitice, poroase, nanostructurate pentru fotoliza apei ca componente a securității energetice. Conducătorul proiectului: dr. Vasile Lozan;

2. 15.817.02.02F. Studierea mecanismelor reacţiilor chimice, structurii electronice şi proprietăţilor fizico-chimice ale unor compuşi cordinativi ai metalelor de tranziţie şi a nanoparticulelor A2B6. Conducătorul proiectului: dr. Natalia Gorincioi.

- Programul 18.02. Cercetări ştiinţifice aplicate în direcție strategică "Materiale, tehnologii şi produse inovative" cu următoarele proiecte:

 
1. 15.817.02.16A. Dirijarea caracteristicilor sorbțional-structurale ale adsorbanţilor carbonici şi minerali şi a materialelor polifuncţionale în scopul utilizării lor în practică. Conducătorul proiectului: acad. Lupaşcu Tudor;

2. 15.817.02.15A. Controlul stabilității și calității sistemelor ecologice pe termen scurt și lung în Republica Moldova. Conducătorul proiectului: dr. hab. Povar Igor.

3. 15.817.02.18A. Asamblarea şi studiul complecşilor metalelor tranziționale în baza liganzilor polifuncţionali şi macrociclici utili pentru agricultură, industria alimentară şi biotehnologii avansate. Conducătorul proiectului: dr. hab. Bulhac Ion;

4. 15.817.02.14A. Elaborarea metodelor de obţinere a terpenoidelor valoroase prin valorificarea resurselor renovabile din Republica Moldova. Conducătorul proiectului: dr. hab. Ungur Nicon;

5. 15.817.02.17A. Apa ca mediu pentru construirea substanţelor chimioterapice. Conducătorul proiectului: dr. hab., prof. Macaev Fliur;

6. 15.817.02.19A. Studierea complexă a mediului geologic pentru prevenirea poluării și utilizarea raționalăa resurselor minerale. Conducătorul proiectului: dr. Bogdevici