Academia de Ştiinţe
a Moldovei

Institutul de Chimie

  • Romanian
  • English
  • Russian

Centrul Chimie Fizică şi Anorganică

Centrul are ca sarcină studiul proceselor de formare şi elaborare a metodelor de obţinere ale nanoparticolelor solicitate în nanoelectronică şi elucidarea mecanismelor reacţiilor chimice de tip redox prin studiul cineticii acestor reacţii, asigurarea cercetărilor ştiinţifice cu măsurători de performanţă ale diferitor proprietăţi ale obiectelor de studiu din toate instituţiile ce practică cercetarea în domeniul chimiei, ameliorarea procesului de instruire a tineretului studios, precum şi pregătirea cadrelor de înaltă calificare prin sistemul de masterat, doctorat şi postdoctorat.

În componenţa Centrului întră 4 laboratoare:

Laboratorul Chimie Bioanorganică şi Nanocompozite
Laboratorul Metode Fizico-Chimice de Cercetare şi Analiză
Laboratorul Chimie Cuantică,  Cataliză și Metode Fizice
Laboratorul Chimie Coordinativă